Aktiviteter

Inga planerade arrangemang i närtid, men om du är medlem är du alltid välkommen till våra styrelsemöten.

Användarinloggning

Navigering

Om Förbundet Liberal Mångfald

Förbundet Liberal Mångfald är en sidoorganisation till Folkpartiet Liberalerna som främst arbetar för att människor med utländsk bakgrund ska intressera sig för Liberalismen.

Centrala frågor för förbundet Liberal Mångfald

Vi arbetar mot diskriminering, främlingsfientlighet, intolerans

Vi sprider liberala idéer i Sverige och utanför

Vi arbetar för att människor med utländsk bakgrund vill bli politiskt aktiva inom Folkpartiet Liberalerna och locka nya till den liberala familjen

Vi verkar för att mångfald ska genomsyra politiken på alla nivåer

Vi arbetar med internationella frågor

Vi bygger politiska och sociala broar mellan Sverige och andra länder